بین الملل

انشقاق تدریجی

نویسنده:
تمدید قانون آیسا از سوی كنگره امریكا كه بدون امضای رئیس جمهور اوباما به صورت خودكار انجام گرفت، قانون تحریم امریكا علیه جمهوری اسلامی كه به داماتو نیز معروف است را وارد سومین دهه عمر خود میكند...
تمدید قانون آیسا از سوی كنگره امریكا كه بدون امضای رئیس جمهور اوباما به صورت خودكار انجام گرفت، قانون تحریم امریكا علیه جمهوری اسلامی كه به داماتو نیز معروف است را وارد سومین دهه عمر خود میكند. اما شرایط سومین دهه با دو دهه گذشته خود كاملا متفاوت است؛ در حالكیه طی ٢٠ سال گذشته بخشی از جامعه جهانی نیز«علیرغم میل خود» با این قانون همراهی میكرد، اكنون و پس از امضا و اجرای برجام از سوی كشورهای غربی، چین و روسیه، مسیر راحتی برای اجرای آن وجود ندارد. فارغ از اینكه دموكراتها و شخص اوباما برجام را نقطه عطف سیاست خارجی خود طی ٨ سال حضور بر اریكه قدرت در امریكا میدانند، اینك «جامعه جهانی» از خود میپرسد كه وقتی ایران به اذعان مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به همه تعهدات خود عمل كرده همچنان باید تحریم‌ها علیه این كشور حفظ شود؟ و اینكه چه تضمینی هست كه با این اقدام نسنجیده و از روی تكبر طرف امریكایی بدون در نظر گرفتن سایر اعضای ٥+١ درباره ایران موجب خروج این كشور از توافقنامه ای شود كه برای رسیدن به آن بیش از ١٢ سال وقت صرف شد. امروز برجام دچار نقض فاحش شده و طرف امریكایی نشان داد كه به تعهدات بین المللی خود نیز چندان پایبند نیست و شاید همین موضوع باعث ایجاد انشقاق در بین قدرتهای جهانی و در پیش گرفتن مسیری متفاوت با امریكا در خصوص برجام باشد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code